Projekt ZLIN HELP vznikl v březnu 2020 přednostně pro pracovníky takzvaně v první linii při boji s novým typem koronaviru COVID-19 a nabízí uzavřený systém pro objednávky ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků produkovaných regionálně a pro potřeby regionu.

Cílem projektu ZLIN HELP, který provozuje Technologické inovační centrum s.r.o., je na jednom místě a s co nejnižší administrativní zátěží sdružit objednávky a následně zabezpečit dodávky pomůcek a prostředků v boji proti COVID-19 pro cca 2 500 nestátních zdravotnických zařízení, společnosti zajišťující prostřednictvím cca. 400 řidičů veřejnou dopravu, vodohospodářské společnosti a další profese, bez kterých se v našem kraji neobejde nikdo z nás.

Všechny nabízené produkty jsou distribuovány přímo od výrobců, za nejnižší možnou cenu a jsou výrazem společenské odpovědnosti producentů zabezpečit v této nelehké době přednostně klíčové profese a pracoviště.